Blog

Blog overzicht

 • De Toga op een kiertje - Vier mei never forget

  Vandaag is het 4 mei een beladen dag in mijn familie. Gisteren keek ik vol bewondering naar Jules Schelvis die nog een keer vanuit het Vredespaleis te Den Haag zijn verhaal vertelde over de tocht naar Sobibor, vernietigingskamp in Polen.

  Kamp Sobibor: van de 34.295 kwamen er 18 terug

  Wat mij opviel was de enorme levenskracht die deze man, ondanks zijn ervaringen, nog altijd uitstraalt. Als 90+ besloot hij nu Sobibor te laten rusten en de rest van zijn leven met andere (leukere) dingen bezig te gaan. Zijn hele leven heeft hij verteld over zijn ervaringen opdat wij dit doorgeven aan onze kinderen en nooit zullen vergeten wat daar gebeurde.

  The power of choice

  Ook mijn familie is omgekomen in Sobibor. Mijn moeder heeft het als enige overleeft doordat ze op tijd (net voor de razzia) werd overgebracht naar Friesland waar lieve en dappere mensen haar opvingen.

  Een van de grootste gaven die wij als mensen hebben is: the power of choice. Dr Viktor Frankl, psychiater en holocaust overlevende schreef hier een prachtig boek over en leert ons dat de kracht van verbeelding, de kracht om op een positieve wijze te kiezen hoe je met de omstandigheden omgaat waarin je terecht bent gekomen, er voor kan zorgen dat je overleeft, of, onder minder dramatische omstandigheden, gelukkiger bent.

  We hebben altijd een keuze

  Velen van ons realiseren zich niet dat je een keuze hebt, we zeggen vaak: Ik kan niet anders dan of ik ben nu eenmaal zo. Vervolgens zijn we teleurgesteld in onszelf en komen in een neerwaartse spiraal terecht.

  Wanneer we ons zouden realiseren dat deze cirkel kan worden doorbroken door te erkennen bij jezelf dat je wel eens zo reageert en die reactie verandert in, ik kan het wel, en we met een beetje meer liefde en compassie naar ons zelf kijken, zetten we de eerste stap naar nieuwe mogelijkheden.

  “Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.” Victor Frankl - Wordt vervolgd

  Lees meer »

 • De Toga op een kiertje - J Kim Wright in Amsterdam

  Afgelopen zondag had ik de eer om J Kim Wright te ontmoeten in Amsterdam. Kim is zelf geruime tijd familierechtadvocate geweest in Amerika. Ze is in 2009 door de American Bar Association uitgeroepen tot Legal rebel wegens finding new ways to pratice law, represent clients and train the next generation of lawyers. Kim is holistic lawyer en maakt zich hard voor een positieve benadering van clienten, waarbij je kijkt naar het gehele probleem en niet alleen het juridische deel. Waarbij je gebruik maakt van andere disciplines en deze integreert in je aanpak. Het idee is dat je voorbij de illusie van gescheiden belangen kijkt, dat je uitgaat van het geheel in plaats van alleen jouw deel.

  Olifant Ellie - vriend van Rumi

  Kim Wright is voorzitter van de internationale associatie van holistic lawyers, frontrunner en boegbeeld. Haar olifant Ellie staat symbool voor de integratieve manier van werken zoals de soefische dichter Rumi het in zijn gedicht al tot uitdrukking bracht. "..Allen voelen een deel, en denken aan het geheel.." Wij schijnen met ons lichtje slechts op een klein stukje van de wereld dat wij zien. Als we samen het grote licht aandoen zijn wij in staat het geheel te zien.

   

  When you dance, your purpose is not to get to a certain place on the floor. It's to enjoy each step along the way - Wayne Dyer - Wordt vervolgd

  Ben je geinteresseerd in Holistic Practice? Meld je aan bij mij @Pslingenberg of mail naar slingenberg@delissenmartens.nl.

  Lees meer »

 • de Toga op een kiertje - The Integrative Law Movement

  We staan op dit moment aan de rand van een fundamentele verandering van het beroep Advocaat. Onze clienten verlangen een andere aanpak om hun problemen op te lossen. Ze willen dat advocaten breder kijken. Daarnaast worden documenten steeds meer kant en klaar aangeboden op het web, krijgen we e-rechters en e-lawyers, wat de praktijk vereenvoudigt maar onpersoonlijker maakt.

  De clienten blijven achter met gevoelens van onvrede omdat ze in formulierenland terecht komen en ervaren dat hun hele probleem (nog) niet is opgelost, hooguit een deel daarvan. Ze hebben minder geld betaald maar kampen nog steeds met vertroebelde relaties en onafgemaakte zaken. Zij zoeken iemand die kijkt naar de hele persoon, iemand die kijkt naar het hele probleem (holistische aanpak) en iemand die bereid is om andere niet juridische doelen te integreren in zijn manier van het conflict oplossen. 

  De integratieve manier van aanpak: verbinding maken

  Advocaten en andere dienstverleners die al bezig zijn om hun eigen aanpak te transformeren zodanig dat zij wel oog hebben voor een integratieve manier van hulpverlening zullen geinteresseerd zijn in de beweging van Integrative Law of Integrative Practice, die in Amerika op gang is gekomen. Ik zie het als mijn missie om deze beweging naar Nederland te halen. Volgende week hoop ik J Kim Wright te ontmoeten, voorzitter van de internationale vereniging voor holistische advocaten in Amerika, om met haar de brug naar Nederland te maken.

  Tomorrow's world of law will be so different to yesterday's and today's that the contrast will be psychologically and organisationally disruptive - Chrissie Lightfoot - Wordt vervolgd

   

  Lees meer »

 • De Toga op een kiertje - Holistic Lawyer

  Holistic lawyer

  Terug komend van een weekend met Wayne Dyer bedacht ik me dat ik mijzelf voortaan zou gaan positioneren als holistic lawyer. Om je te positioneren moet je kunnen uitbreken. Bereid zijn je harnas af te leggen. Nou heb ik sinds een aantal jaren de vechtscheidingen en procedures daarover al afgezworen, toch ontkom je er niet aan dat deze steeds weer op je pad komen. De kunst is om de negatieve energie van mensen in zulke conflicten om te buigen naar positieve energie. Dit lukt als je bereid bent verder te kijken dan alleen de juridische procedure.

  Ga naar het veld van compassie en liefde

   

  Door mensen mee te nemen in het veld van compassie en ze inzicht te geven in de rollen die ze spelen in dit leven, als vriend, partner, moeder of als professional. Ik richt me op het hele probleem dat speelt, op de hele persoon met al zijn emoties en gevoelens, zijn rechten en plichten. Alleen dan kunnen mensen in conflict weer verbinding maken. Dat is nodig om tot een oplossing te komen die stand houdt. Mensen hebben niet in de hand in welke omstandigheden zij terecht komen in hun leven. Wel kunnen zij een keuze maken hoe ze met die omstandigheden omgaan. Dat geldt voor mijn clienten maar ook voor mijzelf als professional. Door bewust contact te maken en breder te kijken kun je veel meer betekenen voor mensen. Het conflict is immers vaak maar het topje van de ijsberg.

  You can't control the wind, but you can adjust the sail - Jeremy's Rule no 15 for living a better life -

  Wordt vervolgd

   

  Lees meer »

 • De Toga op een kiertje - Anders Waarnemen

  In mijn eerste blog had ik het over Joseph Benner die destijds een heel vooruitstrevend boekje maakte (1914) en het verschil laat zien tussen je EGO en je IK. Het EGO dat eigenlijk ontstaat op het moment dat wij geboren worden en is opgebouwd uit allerlei aannames die wij onszelf aanmeten zoals je bent waar je woont, of je bent in welke auto je rijdt. En het hogere IK dat vaak voor velen verborgen blijft maar uiteindelijk de onzichtbare motor is achter ons bestaan.

  In een crisissituatie waarin een conflict tot uitbarsting komt neem je vaak allerlei vooringenomen oordelen aan. Je gaat de strijd aan tegen de buitenwereld die het niet bij het rechte eind heeft, die het niet goed met jou voor heeft en tegen jou is. Maar hoe weet je dat?

  Het EGO staat op scherp omdat je iets dreigt te verliezen, iets dat bijdraagt aan wie jij bent. Althans dat denk je, dat is jouw overtuiging. In werkelijkheid is alles wat jij ziet en gebaseerd is op die overtuiging van het EGO, onecht. Het is namelijk door jou zelf of door jouw omringenden verzonnen. In werkelijkheid verlies jij niets. Immers, er is niets te verliezen want jij bent niet jouw innerlijke overtuigingen. Door anders te kijken kun je ook anders waarnemen en ontvangen. Door afstand te nemen van al je gedachtes die alleen maar ten doel hebben je EGO te voeden, zul je zien dat je je vrijheid weer terug krijgt. Door te stoppen met het vellen van oordelen over anderen, maak je jezelf lichter.

  Ga terug naar de stilte in jezelf

  Als je meer ruimte geeft aan jezelf zul je ook tijd vinden om terug te gaan naar de stilte in jezelf. En dan kun je luisteren naar je hogere IK, luisteren en ontvangen. Je opnieuw afstellen op je werkelijke bestemming en daar je focus op leggen. Een conflict tussen twee mensen is als een tijdelijke hindernis waar je overheen moet springen. Kies je uit Liefde dan zul je zien dat je niets verliest van jezelf. Je wordt dan geleid door je Impersonal Self, je hogere IK die niet gaat over goed of fout omdat die IK alleen maar Liefde kent.  

  Als je het EGO los zou laten, en je zou afstand kunnen nemen van al die materiele etiketten, bedenk dan eens wie jij dan werkelijk bent. Wie je was toen je nog in vrijheid speelde en door de straat rende achter een bal? In dat kind zat toch een en al goedheid, een en al Liefde? En zo is het ook in een conflict. Mensen reageren vanuit Angst omdat ze het gevoel hebben dat een ander iets van hen wil afnemen, iets uit hun EGO wil afbreken. Als je van dat EGO los kunt komen en bereid bent om anders te gaan waarnemen, dan zul je ondervinden dat mensen jouw Liefde nooit kunnen afnemen.

  Be the change you wish to see in the world - Mahatma Ghandi - Wordt vervolgd


  Lees meer »

 • De Toga op een kiertje - denk als een GPS

  Afgelopen week was ik op een congres van Hay House in Chicago. Hay House is een amerikaanse uitgever die bij uitstek de verbinding wil maken tussen het hier en nu en de wereld daarom heen. Mike Dooley was een van de sprekers. Hij zei: Als je iets wilt gaan doen denk dan het eindresultaat. Bedenk hoe het er uit gaat zien, net als bij een navigatie in de auto. Je zet je TomTom aan en drukt de eindbestemming in. Dan zet je je auto in de eerste versnelling en ga je rijden. Het maakt niet uit of je de snelle of kortste route neemt, een tussenstop maakt of een enorme omweg neemt. Uiteindelijk word je steeds weer teruggebracht naar het eindresultaat. Zo is het ook met ons leven. Als je een Calling hebt dan moet je antwoorden. Soms kan dat het einde van een baan of een relatie betekenen. Wees daar dan reeel in en gooi niet alles daaraan gerelateerd meteen weg. Wat goed is moet je koesteren. Jij wil veranderen, jouw IK roept op tot verandering. Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds verantwoordelijkheden of taken zijn af te maken. Wees mild voor jezelf en sta jezelf toe om stap voor stap te gaan. Maar blijf wel focussen op het eindresultaat, op dat beeld dat in je opkwam. En maak dan de brug tussen je EGO en je IK. Houd die verbinding vast en zorg ervoor dat je dagelijks even stil bent om zeker te weten dat je in die hogere verbinding blijft. Want dat is jouw pad. Je komt op je weg allemaal Teachers tegen, ook als je denkt ik maak alleen maar fout op fout. Achteraf is dat kennelijk nodig geweest om te komen waar je wilt zijn. Maar weet, het is totaal niet nodig om precies te weten hoe die weg voor jou gaat lopen of hoe je er komt. Vertrouw op je GPS en gooi de deur niet dicht.

  You see it when you get there, you will believe it when you see it - Wordt vervolgd

  Lees meer »

 • De Toga op een kiertje

  Na bijna 20 jaar familierecht is het tijd voor een verfrissende nieuwe aanpak. To you who read, I speak, schreef Joseph Benner in 1914. En zo is het ook in mijn blog die zal gaan over de familierecht praktijk van alledag, mijn ervaringen die ik graag met jou wil delen en mijn kijk op de wereld. Ik weet nu dat ik advocaat ben geworden om twee werelden te verbinden. De wereld waarin ons EGO regeert en de wereld die daar achter ligt. In een scheiding botsen deze twee met elkaar, het EGO en het IK. Als je nu denkt: ik haak af dit is te zweverig, begrijp ik dat. Maar als je sterk genoeg bent om je twijfels over zogenaamde zweverigheid nog even te parkeren moedig ik je aan verder te lezen. Want ik heb je echt iets nieuws te vertellen. Wordt vervolgd...

  Lees meer »

 • REP Symposium Invoering beperkte gemeenschap van goederen

  In Veenendaal kwamen de initiatiefnemers en tegenstanders bij elkaar om te debatteren over het wetsvoorstel invoering beperkte gemeenschap van goederen. Gehuwden zullen in de toekomst een goede administratie moeten bijhouden van hun prive vermogen en hun gezamenlijk vermogen, vergaard in de periode van samenwonen. 

  Lees meer »

 • Petra Slingenberg in Debat op 2

  Gisteravond, woensdag 22 mei, was Petra Slingenberg te gast bij Debat op 2. Hoe zijn vechtscheidingen te voorkomen? Hoe zetten we het belang van het kind voorop?

  Lees meer »

 • Scheidingscafe op middelbare scholen

  Bent u zorgcoordinator, vertrouwenspersoon, decaan of docent en wilt u geinformeerd worden over de mogelijkheid van het Scheidingscafe bij u op school? Kom naar de informatiebijeenkomst op 7 december a.s. vanaf 15.00 uur te kantore van Delissen Martens Sportlaan 40, Den Haag. Meldt u aan bij Petra Slingenberg slingenberg@delissenmartens.nl

  Lees meer »

 • Voor de kleine vrede

  Reportage "Het Scheidingscafé", deze maand in de Residentie

  Lees meer »

 • Petra Slingenberg in Hart van Nederland

  Hrt van Nl

  Petra Slingenberg afgelopen vrijdag in Hart van Nederland over de liefde tussen VVD en PvdA. Haar advies maak huwelijkse voorwaarden.

  Uitzending gemist? Klik hier om de uitzendging nog een keer te zien.

  Lees meer »

 • Gratis scheidingsadvies op Dag van de Scheiding

  Op de Dag van de Scheiding, vrijdag 14 september 2012, staat Delissen Martens met een bus op het Plein in Den Haag. De gespecialiseerde advocaten van Delissen Martens zijn aanwezig voor gratis advies met betrekking tot scheiden. Ook zijn de familierecht advocaten er voor vragen over mediation en alimentatie

  Lees meer »

 • Mediation en het Familiebedrijf

  Het familiebedrijf. Hoe regel ik mijn echtscheiding? Wat zijn mijn valkuilen?

  In het familiebedrijf spelen in geval van echtscheiding meerdere belangen: het gezin, de familie en de continuering van het bedrijf. Veel bedrijfsmatige conflicten blijken hun oorsprong te hebben binnen de familiaire verhoudingen.

  Lees meer »

 • DAG VAN DE SCHEIDING 15 SEPTEMBER 2011

  pim slierings

  Op 15 september 2011 is het de Dag van de Scheiding. Delissen Martens opent haar deuren voor iedereen die persoonlijk advies wil inwinnen. Er is gratis inloop spreekuur van 09.00 uur tot 18.00 uur. Delissen Martens is gevestigd aan de Sportlaan 40 te Den Haag, 070 311 5411.

   

  Lees meer »